Opis produktu

Prowadziliśmy nadzór dendrologiczny oraz ornitologiczny na zadaniu pn. „Konserwacja zbiornika wodnego oraz remont zastawki trapezowej i ujęcia wody z rowu melioracyjnego S-31 położonego na działce Nr 2/19 AM 9, obręb Partynice we Wrocławiu”. W zakresie obowiązków nadzoru ornitologicznego była kontrola drzew przed wycinką pod względem gniazdowania ptaków. Nadzór dendrologiczny polegał na kontroli prawidłowości prowadzenia prac w drzewostanie. 

Dowiedz się więcej o usługach: