Opis produktu

Sprawowaliśmy nadzór przyrodniczy przy realizacji zadania pn.: Rewaloryzacja zbiornika wodnego „Kwadratówka” oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu. Ponieważ przebudowywany zbiornik jest miejscem rozrodu chronionych gatunków płazów, przed przystąpieniem do prac budowlanych niezbędne było ich odłowienie i przemieszczenie w bezpieczne miejsce. Łącznie odłowiliśmy ponad 2400 traszek w tym 600 traszek grzebieniastych Triturus cristatus oraz 1800 traszek zwyczajnych Triturus vulgaris. Ponadto odłowiliśmy i przenieśliśmy ropuchy szare Bufo bufo i kumaki nizinne Bombina bombina. Wszystkie prace zrealizowane zostały zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Dowiedz się więcej o usługach: