Opis produktu

Realizacja projektu „Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego wKątach Wrocławskich” wiązała się z koniecznością przesadzenia dużych drzew jak i wycinki części kolizyjnego drzewostanu. Przygotowaliśmy opinię dotyczącą wpływu planowanych prac na ptaki i nietoperze. Wykonana przez nas opinia przyrodnicza pozwoliła na przeprowadzenie prac w sposób bezpieczny dla chronionych gatunków zwierząt. 

Dowiedz się więcej o usługach: