Opis produktu

Podczas realizacji inwestycji drogowej stwierdzono w wyciętych drzewach obecność chronionego gatunku owadów – pachnicy dębowej Osmoderma eremita. Zgodnie z decyzją RDOŚ we Wrocławiu prowadzono nadzór entomologiczny, w ramach którego wybrano i  przeniesiono larwy pachnicy w odpowiednie dla tego gatunku, nowe siedlisko. Na nowe miejsce przewieziono również kłody oraz karpiny wyciętych drzew. Prace prowadzone były w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec”.

Dowiedz się więcej o usługach: