Opis produktu

Realizacja zadania pn. „Wykonanie robót polegających za zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego w parku w miejscowości Bukowina na dz. nr ew.125/4” polegała na budowie ścieżek, montażu małej architektury oraz wykonaniu nasadzeń. Aby realizacja przebiegła w sposób bezpieczny dla drzewostanu, w tym dla okazałego dębu, który niedługo ma szanse zostać pomnikiem przyrody powołany został inspektor nadzoru przyrodniczego. Pełniąc tą funkcję sprawdzaliśmy prawidłowość wykonywania prac pod względem dendrologicznym, kontrolowaliśmy przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt oraz poprawność wykonania założeń zieleni.

Dowiedz się więcej o usługach: