Opis produktu

Wykonaliśmy ekspertyzy dotyczące występowania ptaków i nietoperzy w budynkach czterech przedszkoli w Krakowie. Wystąpiliśmy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wydanie decyzji zezwalającej na zniszczenie gniazd gatunków chronionych, ponieważ budynki zasiedlone były przez ptaki. W przygotowanej ekspertyzie zaproponowaliśmy sposób wykonania kompensacji przyrodniczej. Dalszym etapem było wykonanie zabezpieczeń budynków – zobacz tu.

Dowiedz się więcej o usługach: