Opis produktu

Jako kompensacja przyrodnicza, utraconych miejsc lęgowych stosowane są budki dla ptaków i schrony dla nietoperzy. Typ schronienia i jego lokalizacja dobierana jest indywidualnie dla poszczególnych gatunków. Zapewniliśmy nadzór ornitologa oraz dostarczyliśmy budki i schrony na potrzeby remontu zabytkowego dworca kolejowego w Jaworze.  Dla budynku dworca przygotowaliśmy wcześniej ekspertyzy przyrodnicze na etapie projektowania przebudowy – zobacz tu.

Dowiedz się więcej o usługach: