Opis produktu

Na Wyspie Słodowej we Wrocławiu, znajduje się jedna z najbardziej znanych kamienic w mieście. Realizacja projektu jej przebudowy wymagała usunięcia kolizyjnych drzew. Wykonanie wycinki, na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków, poprzedzone zostało kontrolą przyrodniczą w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt. Sprawdziliśmy czy usunięcie drzew może zostać wykonane w sposób bezpieczny dla chronionych gatunków ptaków, nietoperzy i owadów.

Dowiedz się więcej o usługach: