Opis produktu

Podczas realizacji projektu „Budowa placu zabaw przy ul. Kłokoczyckiej we Wrocławiu” – Etap I, sprawowaliśmy funkcję inspektora nadzoru dendrologicznego. Do zadań nadzoru dendrologicznego należało m.in. wykonanie aktualizacji operatu dendrologicznego, przygotowanie Planu Ochrony Drzew, wyznaczenie Stref Ochrony Drzew, nadzór nad realizacją prac budowlanych pod względem zabezpieczenia drzew i krzewów. Budowa prowadzona była zgodnie z Zarządzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. Wprowadzono oznakowanie, organizację pracy i zabezpieczenia zgodne z dokumentacją „Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia”.

Dowiedz się więcej o usługach: