Opis produktu

Pełniliśmy nadzór ornitologiczny podczas realizacji zadania pn. „Budowa drogi Aleja Jana Pawła II w Polkowicach”. W ramach nadzoru sprawdziliśmy czy na terenie inwestycji znajdują się ptaki podlegające ochronie gatunkowej.  W pasie przyszłej drogi, skontrolowaliśmy zarówno drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki jaki również łąki, które były przeznaczone pod zabudowę. Stwierdziliśmy lęgi ptaków (m.in makolągwy Carduelis cannabina, potrzeszcza Emberiza calandra oraz pokląskwy Saxicola rubetra), w związku z czym niezbędne było uzyskanie decyzji derogacyjnej. Gniazda ptaków zostały odpowiednio zabezpieczone i usunięte dopiero po zakończeniu lęgów i uzyskaniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Dowiedz się więcej o usługach: