Opis produktu

Nadzorowaliśmy prawidłowość wykonania prac ogrodniczych podczas realizacji zadania pn. Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich. Zakres prac obejmował m.in. odmulenie starorzecza, wycinkę drzew stanowiących zagrożenie, nowe nasadzenia bylin, drzew i krzewów. Ponieważ teren objęty zadaniem położony jest w granicy obszaru Natura 2000 charakter nasadzeń uwzględniał specyfikę miejsca – liczne zadarnienia z użyciem gatunków rodzimych np. konwali majowej Convallaria majalis czy barwinka pospolitego Vinca minor.

Dowiedz się więcej o usługach: