Opis produktu

W szybie wentylacyjnym budynku mieszkalnego w Tarnowie, znajdowała się licząca kilkadziesiąt osobników kolonia nietoperzy. Nietoperze – należące do gatunku borowiec wielki Nyctalus noctula wykorzystywały kryjówkę w budynku jako miejsce hibernacji. Obecność kolonii uniemożliwiała dokończenie termomodernizacji budynku. Naszym zadaniem było przygotowania ekspertyzy chiropterologicznej, uzyskanie decyzji RDOŚ na odstępstwa od ochrony gatunkowej, nadzór chiropterologiczny nad pracami budowlanymi oraz przeniesieni kolonii i dostawa schronień dla nietoperzy. Prace termomodernizacyjne przeprowadzone zostały w sposób bezpieczny dla nietoperzy, które po remoncie otrzymały nowe trocinobetonowe schronienia.

Dowiedz się więcej o usługach: