Opis produktu

Budynki, które miały podlegać termomodernizacji, zostały przez nas zabezpieczone przed dostępem ptaków. Dzięki temu możliwe było późniejsze przeprowadzenie prac remontowych bez szkody dla chronionych gatunków zwierząt. Najczęściej wykorzystywaną metodą zabezpieczenia było zakładanie metalowej siatki o drobnych oczkach, ale również instalacja kratek wentylacyjnych, uzupełnianie ubytków w tynku itp. W przypadku budynków ze stropodachem, istotne było zabezpieczenie otworów prowadzących do wnętrza w sposób bezpieczny dla wykorzystujących tą przestrzeń kawek Corvus monedula. Wszystkie prace prowadzone były na podstawie uzyskanej zgody RDOŚ w Krakowie. Przed wykonaniem zabezpieczeń budynków, wykonaliśmy opinie ornitologiczne i chiropterologiczne – zobacz tu.

Dowiedz się więcej o usługach: