Opis produktu

Wykonano kontrolę występowania ptaków i nietoperzy w budynku położonym przy kościele pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku. Na podstawie przeprowadzonych prac terenowych sporządzono ekspertyzę przyrodniczą w zakresie ornitologii i chiropterologii. Przygotowano wniosek na odstępstwa obowiązujące względem chronionych gatunków zwierząt.

Dowiedz się więcej o usługach: