Opis produktu

Podczas realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie Parku Migdałowego – Etap I”, pomiędzy ul. Migdałową, ul. Cukrową i ul. Józefa Supińskiego we Wrocławiu sprawowaliśmy funkcję inspektora nadzoru dendrologicznego. Wykonaliśmy inwentaryzację dendrologiczną, celem określenia stanu fitosanitarnego drzew i krzewów, które miały znaleźć się w strefie oddziaływania prac budowlanych. Przygotowaliśmy Plan Ochrony Drzew, który określał przebieg dróg tymczasowych, miejsca składowania materiałów, definiował sposób zabezpieczenia poszczególnych stref ochrony drzew. Podczas budowy nadzorowaliśmy prawidłowość wykonania zabezpieczeń drzew, oznakowanie stref oraz przestrzeganie zasad ochrony drzewostanu obowiązujących w danych strefach. Prace prowadzone były zgodnie z zaleceniami „Kart informacyjnych do standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia” wprowadzonymi Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia w roku 2019.

Dowiedz się więcej o usługach: