Opis produktu

Podczas uzgadniania projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa, niezbędne było uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia o informacje na temat chronionych gatunkach nietoperzy i owadów. Wykonaliśmy kontrole terenowe drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia pod względem występowania chronionych gatunków zwierząt oraz ich siedlisk. Przeprowadziliśmy rejestracje aktywności wokalnej nietoperzy z wykorzystaniem szerokopasmowego detektora ultrasonicznego. Określiliśmy trasy przelotu nietoperzy, miejsca żerowania, sprawdziliśmy potencjalne kryjówki nietoperzy. Przeprowadzone prace pozwoliły na uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Dowiedz się więcej o usługach: