Opis produktu

Sprawowaliśmy nadzór dendrologiczny nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa koryta rowu melioracyjnego B-13.3 od km 0+000 do km 1+345 we Wrocławiu – Etap I”. Przebudowywany rów melioracyjny przebiegał przez teren Parku Złotnickiego we Wrocławiu. Aby prowadzone prace nie powodowały uszkodzenia drzewostanu niezbędne było dostosowanie techniki prowadzenia robót oraz zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń drzew.

Dowiedz się więcej o usługach: