Opis produktu

Bóbr europejski Castor fiber podlega w Polsce częściowej ochronie gatunkowej. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał zezwolenie na usunięcie tam bobrowych na ciekach Rów R-T, Polska Woda, Prądnia (pow. milicki, woj. dolnośląskie) określając m.in warunek prowadzenia prac pod nadzorem specjalisty teriologa. Sprawowaliśmy nadzór teriologiczny celem zapewnienia, aby usunięcie tam na rzekach nie wpłynęło negatywnie na bobry.

Dowiedz się więcej o usługach: