Opis produktu

Podczas realizacj zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich”, usunięto drzewa zagrażające bezpieczeństwu. Ponieważ wycinka drzew dziuplastych powoduje zmniejszenie liczby dostępnych dla ptaków i nietoperzy schronień, niezbędna była kompensacja przyrodnicza utraconych kryjówek. W ramach kompensacji na terenie parku, zawiesiliśmy budki lęgowe dla ptaków, schrony trocinobetonowe oraz budki szczelinowe dla nietoperzy. Prace wykonane zostały zgodnie z warunkami nałożonymi decyzją RDOŚ we Wrocławiu na odstępstwa obowiązujące względem chronionych gatunków zwierząt.

Dowiedz się więcej o usługach: