Opis produktu

Wykonaliśmy 2100 metrów zabezpieczeń herpetologicznych terenu budowy dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Młynek – Żytno. Płotki herpetologiczne, uniemożliwiają przedostanie się płazom na teren budowy, dzięki czemu możliwe jest bezpieczne prowadzenie prac budowlanych w okresie aktywności płazów. Płotki wykonane zostały z wykorzystaniem agrotkaniny rozpiętej na drewnianych słupkach. Zastosowana konstrukcja jest w pełni szczelna, zarówno dla dużych gatunków takich jak ropucha szara Bufo bufo, skaczących wysoko np. żaba wodna Pelophylax kl. esculentus jak i małych traszek zwyczajnych Lissotriton vulgaris.

Dowiedz się więcej o usługach: