Opis produktu

Wykonaliśmy inwentaryzację przyrodniczą: ornitologiczno-chiropterologiczną w zakresie występowania ptaków i nietoperzy dla 3 budynków Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Przygotowanana przez nas dokumentacja służy do realizacji projektu: „Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, współfinansowanego ze srodków europejskich w ramch Poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W kolejnych latach, podczas realizacji inwestycji, zapewniliśmy nadzór ornitologa nad wykonaniem kompensacji przyrodniczej – zobacz tu.

Dowiedz się więcej o usługach: