Opis produktu

Przeprowadziliśmy inwentaryzację 10 budynków mieszkalnych w Głuszycy w zakresie ornitologii i chiropterologii. Badania miały na celu określenie wpływu planowanych prac na ptaki i nietoperze w związku z planowanymi pracami remontowymi. Wyniki przedstawione zostały w postaci papierowej i elektronicznej dokumentacji (ekspertyzy przyrodniczej), niezależnie dla każdego z budynków.

Dowiedz się więcej o usługach: