Opis produktu

W związku z realizacją zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu – etap I, konieczne było usunięcie drzew kolidujących z planowaną inwestycją oraz zagrażających bezpieczeństwu. Przed przystąpieniem do wycinki przeprowadziliśmy ich pełną kontrolę przyrodniczą, pod względem występowania chronionych gatunków zwierząt. Poza sprawdzeniem obecności ptaków (kontrola ornitologiczna), wykonaliśmy kontrolę chiropterologiczną (w zakresie nietoperzy) oraz entomologczną (w zakresie chronionych gatunków owadów). Przygotowaliśmy wniosek na odstępstwa od zakazów obowiązujących względem stwierdzonych, chronionych gatunków.

Dowiedz się więcej o usługach: